Hopp til innholdet

Om Oss

Om Unge Minoriteter

Unge Minoriteter i Rogaland er en uavhengig og frivillig organisasjon som har fokus på barn
og unge med flerkulturell bakgrunn og deres foresatte. Vi hjelper norske ungdom uavhengig
bakgrunn. Vårt mål er like muligheter for alle barn og unge som vokser opp i Norge.
Vi jobber aktivt med integrering og inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn.

Hovedmålsetning og ambisjon for denne organisasjonen er å gi norske barn og unge med innvandrerbakgrunn en bedre hverdag gjennom en rekke tiltak som består av aktiviteter,
informasjon, veiledning, kurs, kompetanseheving, skolehjelp, mentor og motivasjonsseminarer. Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving for nyankomne foreldre i
Norge med innvandrerbakgrunn for å sørge for at de får nødvending informasjon og
kunnskap om en trygg barneoppdragelse i norsk kontekst.

Unge Minoriteter er en frivillig organisasjon basert på frivillig arbeid og dugnad. UM ble startet av initiativtaker Abdirahman Omar Moallim i 2020 ved hjelp av dyktige kolleger som deler samme visjon og brenner for frivillighet og samfunnsengasjement i Rogaland. Vi er brobyggere som mener at et multikulturelt organisasjonsliv kan styrke
integrering og inkludering av norske innvandrere ved å sette fokus på utfordringer og problemer disse gruppene står overfor i lokalsamfunn og generelt i landet.