Hopp til innholdet

Kurs og kompetanseheving

Vi har fokus på kurs og kompetansehevings programmer som kan løfte kunnskapsnivået til individer som benytter seg av våre tilbud.

Kursene vi tilbyr vil ofte variere etter behovet som eksisterer til enhver tid. Disse vil ofte være rettet mot innvandrer ungdom og voksne som ofte er positive til å tilegne seg nødvendinge kunnskap som er viktig for å bo i Norge.

Hoved målgruppe for våre kurser er ungdommer som går på ungdomsskole og videregående. Vi vil også jobbe for å forebygge skolefrafall og utenforskap blant norske ungdom med
innvandrerbakgrunn. Skolefrafall er en utfordring som har hatt en økende tendens i den siste tiden. 

Andel ungdom i Norge som faller fra videregående skole er høy. Fraværet blir i økende grad beskrevet som et folkehelseproblem. Dermed har vi lyst
å hjelpe ungdom ved å bistå med veiledning og rådgivning slik at de får motivasjon til å fullføre skolen.